Hoewel 85% van de ondervraagden uit een onderzoek van Monuta aangeeft het belangrijk te vinden dat nabestaanden niet met kosten geconfronteerd moeten worden, weet een derde niet wat zo’n uitvaart kost.

Een uitvaartverzekering is volgens 68% van de ondervraagden uit het onderzoek een belangrijke, zo niet noodzakelijke verzekering. Daarmee komt de uitvaartverzekering op de vierde plaats ten opzichte van andere, veel voorkomende, niet verplichte verzekeringen.

Op de eerste drie plaatsen staan de aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en reisverzekering. Wel vindt men een uitvaartverzekering belangrijker dan een rechtsbijstandsverzekering, fietsverzekering, telefoonverzekering of ziektekostenverzekering voor dieren.

Crematie of begrafenis

De kosten van een uitvaart zijn van veel factoren afhankelijk, zoals de keuze voor een crematie of begrafenis en de locatie van het afscheid. Een crematie kost al snel tussen de 6.500 en 9.000 euro en een begrafenis zelfs tussen de 8.500 en 11.000 euro.

Veel mensen onderschatten de kosten van een uitvaart; 27% schat deze tussen de 5.000 en 7.000 euro en 22% denkt zelfs dat dit minder is dan 5.000 euro. Om nabestaanden niet te confronteren met de financiering van een uitvaart, is het dus van groot belang dat men inzicht krijgt in de kosten hiervan en maatregelen treft om deze kosten te dekken.

Uitvaartverzekering voor velen belangrijk

Kijkt men naar het werkelijke bezit van diverse verzekeringen, dan ziet men eenzelfde soort beeld: ruim 70% van de ondervraagden is in het bezit van een uitvaartverzekering. Een kwart van de ondervraagden met een uitvaartverzekering weet echter niet welke soort uitvaartverzekering men heeft.

Ook weten veel mensen niet goed wat de waarde van de polis is; slechts iets meer dan een vijfde weet precies wat de waarde bedraagt, maar ruim een derde heeft geen enkel idee.

Helft niet voldoende verzekerd

Bijna 60% van de ondervraagden met een uitvaartverzekering verwacht dat de waarde van de verzekering voldoende is om alle kosten te dekken. Ruim een vijfde zegt geen idee te hebben of het voldoende is en volgens één op de zes is de dekking niet toereikend om alle kosten te dekken.

Uitgaande van een gemiddelde prijs voor een uitvaart van 8.500 euro, heeft in werkelijkheid iets meer dan de helft een uitvaartverzekering die niet alle kosten zal dekken. Het in bezit hebben van een uitvaartverzekering betekent dus niet dat men ook een juist beeld heeft van uitvaartkosten en de waarde van de verzekering.