Logo Arci Steenderen

< Terug naar Nieuws

NHG-kostengrens 2018

NHG-kostengrens 2018

De kostengrens voor 2018 wordt bepaald door te kijken naar de gemiddelde huizenprijs over de periode juni 2017 t/m augustus 2017, volgens registratie bij het Kadaster (af te ronden op hele bedragen van €5.000). Inmiddels zijn de bepalende cijfers bekend en zodoende kan ook worden afgeleid wat de nieuwe kostengrens van 2018 wordt voor financieringen met NHG.

Voor de bepaling van de gemiddelde koopsom worden de cijfers zoals gepubliceerd door het kadaster over de maanden juni, juli en augustus van het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond op €5.000-tallen. De gemiddelde koopsom van juni 2017 is € 264.362, juli 2017 is €264.007 en augustus €268.452. Naar verwachting wordt de NHG-grens in 2018 dus verhoogd naar €265.000.

De kostengrens voor 2018 wordt bepaald door te kijken naar de gemiddelde huizenprijs over de periode juni 2017 t/m augustus 2017, volgens registratie bij het Kadaster (af te ronden op hele bedragen van €5.000). Inmiddels zijn de bepalende cijfers bekend en zodoende kan ook worden afgeleid wat de nieuwe kostengrens van 2018 wordt voor financieringen met NHG.

Voor de bepaling van de gemiddelde koopsom worden de cijfers zoals gepubliceerd door het kadaster over de maanden juni, juli en augustus van het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond op €5.000-tallen. De gemiddelde koopsom van juni 2017 is € 264.362, juli 2017 is €264.007 en augustus €268.452. Naar verwachting wordt de NHG-grens in 2018 dus verhoogd naar €265.000.