Logo Arci Steenderen

< Terug naar Nieuws

Aflossen hypotheek in 40 of 50 jaar en maandlasten aanpassen aan levensfase

Hypotheekshop: aflossen hypotheek in 40 of 50 jaar en maandlasten aanpassen aan levensfase

financiële planning

Consumenten moeten kunnen kiezen of ze hun hypotheek in 40 of zelfs 50 jaar willen aflossen. Bovendien moeten ze de hoogte van hun maandlasten kunnen aanpassen aan hun levensfase. Dat is in een notendop ‘hypotheek 2.0’ waar Hypotheekshop voor pleit. Daarvoor is het nodig de hypotheekrenteaftrek af te schaffen.

Hypotheekshop: aflossen hypotheek in 40 of 50 jaar en maandlasten aanpassen aan levensfase

Hypotheekshop constateert aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen dat de huidige regeling voor hypotheekrenteaftrek leidt tot een stramien dat in toenemende mate wringt met de levensloop van veel consumenten. Volgens de hypotheekadviseur is de tijd rijp voor een hypotheek 2.0: een fundamentele herziening van de wijze waarop hypotheken worden betaald en afgelost. Hypotheken moeten worden aangepast aan de veranderde maatschappelijke behoefte, een argument dat volgens Hypotheekshop in de plannen van veel politieke partijen ontbreekt als ze spreken over de hypotheekrenteaftrek.

Financieren en aflossen flexibeler

De nu geldende eis een hypotheek in 30 jaar af te lossen botst volgens Hypotheekshop met de behoefte van senioren om zelf zorg, woningaanpassingen, of aanvulling op hun inkomsten te bekostigen. Maandlasten zijn bovendien weinig flexibel en kunnen niet aangepast worden aan de levensfase van consumenten, zoals de dure jaren waarin gezinnen kosten maken voor kinderopvang of studerende kinderen.

Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek biedt in de visie van Hypotheekshop ruimte om de financiering en aflossing van hypotheken minder knellend te maken. Zo krijgen huizenkopers 40 of zelfs 50 jaar de tijd om af te lossen en mogen ze de hoogte van hun maandlasten aanpassen aan hun levensfase. Ook kunnen ze in het plan de hoogte van overblijvende hypotheekschuld afstemmen op de hoogte van het pensioen dat ze opbouwen en ook op de verwachte behoefte aan zorg.

Gunstig moment

Dit is hét moment om met ‘hypotheek 2.0’ te beginnen, betoogt Hypotheekshop. De rente is laag en er komt een nieuw pensioenstelsel, waarop de nieuwe hypotheekwetgeving kan worden afgestemd. Daarbij is het wel zaak dat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek gelijk wordt verdeeld. De lastige positie van starters op dit ogenblik wordt deels veroorzaakt door de aangescherpte regelgeving sinds 2013 die hen in grotere mate heeft geraakt. Door het studieleenstelsel zal hun positie de komende jaren niet verbeteren. Het zou daarom verstandig zijn om bij het creëren van een hypotheek 2.0 ook rekening te houden met de toegenomen studieschulden, aldus Hypotheekshop