Logo Arci Steenderen

< Terug naar Nieuws

Financiering restschuld vanaf 2018 niet meer aftrekbaar

Financiering restschuld vanaf 2018 niet meer aftrekbaar

De renteaftrek voor restschuldfinanciering stopt definitief. Vanaf 2018 wordt het duurder om een restschuld te financieren en de leencapaciteit kleiner.

Restschuldregeling niet verlengd
Staatssecretaris Wiebes heeft besloten om de renteaftrek voor restschuld financieringen niet te verlengen. Deze tijdelijke crisismaatregel moet de doorstroming op de woningmarkt op gang houden. Huizenbezitters kunnen een restschuld voordelig financieren, waardoor verhuizen eerder mogelijk is.

Verhuizen met een restschuld?
Laat vrijblijvend je mogelijkheden berekenen >>>

Volgens de Staatssecretaris is de huizenmarkt dusdanig hersteld dat stimuleren van de doorstroming niet meer nodig is.

In 2012, toen de crisismaatregel is ingesteld, werden nog maar 117.000 huizen verkocht, eind 2016 waren dit er 215.000.
Het percentage van woningen die onder water staan is gedaald van 36% in 2013 naar 18% in 2016
Restschuldfinanciering nu nog aftrekbaar
Door de regeling is de rente voor een restschuldfinanciering maximaal 15 jaar aftrekbaar. Dit zorgt voor een lagere maandlast. Daarnaast wordt bij de berekening van de leencapaciteit, vanwege de renteaftrek, rekening gehouden met de werkelijke lasten in plaats van een fictieve toetslast van 2%. Hierdoor kan meer geleend worden.

Gevolgen vervallen renteaftrek
De gevolgen van het vervallen van de renteaftrek voor restschuld financieringen is eerder geïllustreerd door hypotheek advieskantoor NBG. Zij berekende dat met een restschuld van € 25.000,- de maandlast stijgt van € 141,- naar € 203,-. Deze huizenbezitter is dus € 61,- per maand duurder uit.

De gevolgen voor de leencapaciteit zijn nog groter. Met een inkomen van € 52.000,- kan, door rekening te houden met de werkelijke last, maximaal € 197.500,- geleend worden. Wordt echter, na het vervallen van de aftrek, gerekend met de fictieve toetslast, dan daalt de maximale leencapaciteit naar € 112.500,-.

Dit was reden voor hypotheekadviseur NBG om op te roepen om de renteaftrek voor restschuldfinancieringen te behouden.

Niveau van voor de crisis
Ondanks kamervragen en protest van belangenverenigingen wil de staatssecretaris de restschuldregeling niet verlengen. In een reactie laat de Minister weten dat het aantal huizenbezitters met een restschuld eind 2017 weer op het niveau van voor de crisis is. Daarnaast is de hypotheekrente nog steeds historisch laag. Hij ziet geen reden om de doorstroming op de huizenmarkt te stimuleren.

Voor de 620.000 huizenbezitters van wie de woning nu onder water staat is dit een hard gelag. Zij zullen hun verhuisplannen naar voren moeten halen of rekening houden met hogere kosten en lagere leencapaciteit. Lees meer over de mogelijkheden om een restschuld te financieren.