Ten opzichte van het najaar van 2015 is het gebruik van internet als oriëntatiekanaal voor hypotheken met 9% toegenomen. Het voeren van een persoonlijk oriëntatiegesprek is juist met 5% afgenomen. Komt het echter op afsluiten aan, dan wint de zelfstandige adviseur fors terrein.

Jongeren en hoogopgeleiden oriënteren zich vaker via internet

Dat blijkt uit de AFM Consumentenmonitor hypotheken, waarvoor Gfk in april en mei 400 consumenten heeft ondervraagd die een hypotheek hebben afgesloten.

Gemiddeld neemt het aantal adviesgesprekken enigszins toe, maar de meerderheid betaalt slechts bij één adviseur voor advies. Oversluiters voeren relatief vaak maar één gesprek (63%). Dit geldt ook voor de laagopgeleide hypotheeksluiters (70%). Van de jongere hypotheeksluiters die wel een persoonlijk adviesgesprek hebben gevoerd, gebeurde dat opvallend vaak bij een hypotheekketen (18-24 jaar: 47% en 25-34 jaar: 41%).

Zelfstandig adviseur wint terrein

De adviseur van de bank verliest wederom terrein, hetgeen in het voordeel is van de zelfstandige adviseur die gemiddeld gezien het vaakst wordt geraadpleegd. Sinds het voorjaar van 2015 neemt het aandeel van de zelfstandig adviseur (+10% tot 44%) en de hypotheekketen (+5% tot 23%) als kanaal van afsluiten toe. Deze toename wordt volgens de onderzoekers deels verklaard door prijsvechters en nieuwe toetreders die marktaandeel pakken en alleen via intermediair werken.

Het aandeel van de intermediair neemt vooral toe onder starters/herintreders (76%, + 8%) en doorstromers (65%, + 9%).

Rentevastperiode weloverwogen keuze

Daaruit blijkt dat 86% van hen heeft gekozen voor een rentevastperiode van 10 jaar of langer. Bij die keuze heeft 60% er (redelijk tot heel) veel rekening mee gehouden dat het rentepercentage over vijf jaar verdubbeld zou kunnen zijn. Hiervan 80% deze verhoogde maandlasten (1,5 keer zo groot) op dat moment (waarschijnlijk tot zeker) te kunnen betalen.

Van de huizenkopers die eigen geld inbrachten, deden binnen de groep starters jongeren van 18-24 jaar dat relatief het vaakst. De hoeveelheid spaargeld dat door alle respondenten is ingebracht, is niet significant toegenomen ten opzichte van het najaar van 2015. Er wordt minder vaak gebruik gemaakt van een consumptief krediet om tot een lager hypotheekbedrag te komen.

Service-abonnement

De populariteit van het service-abonnement neemt af; zowel bij de adviseur als bij de klant. Ruim 10% van de respondenten heeft bij de hypotheek een service-abonnement afgesloten. Bij 63% werd het serviceabonnement echter in zijn geheel niet ter sprake gebracht door de adviseur. Dat is een duidelijke stijging ten opzichte van een jaar eerder (51%).