Logo Arci Steenderen

< Terug naar Nieuws

NVHP: Eindelijk meer ruimte voor hypotheken

NVHP: Eindelijk meer ruimte voor hypotheken

CreemersDe Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, heeft met instemming kennisgenomen van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, aan de voorzitter van de Tweede Kamer, inzake de uitkomsten van het platform hypotheken. In deze brief geeft de minister aan dat hypotheekverstrekkers aan bepaalde groepen consumenten meer ruimte mogen bieden voor het verkrijgen van een hypotheek.

Te strak vasthouden aan wettelijke inkomensnormen
Om te voorkomen dat consumenten meer lenen dan voor hen verantwoord is heeft de wetgever wettelijke inkomensnormen vastgesteld. Het betreft hier generieke normen die op basis van onder meer het inkomen, de samenstelling van het gezin en de waarde van de woning, bepalen wat iemand maximaal aan hypotheek kan lenen. De normen zijn algemeen opgesteld en houden maar in beperkte mate rekening met bijzondere omstandigheden die bij individuele consumenten kunnen spelen, die een hogere hypotheek dan de norm zouden rechtvaardigen.

Boetebeleid heeft aanbieders kopschuw gemaakt
In de afgelopen jaren heeft de toezichthouder, Autoriteit Financiële Markten (AFM), terecht veel inspanning verricht om overkreditering te voorkomen.  De NVHP ondersteunt dit beleid omdat een situatie van overkreditering voor gezinnen voor langere tijd tot grote problemen kan leiden. Het toezicht van de AFM heeft er echter mede toe geleid dat veel geldverstrekkers de wettelijke leennormen te strikt hanteren. Dit hoewel, ook onder de geldende wetgeving, afwijking van deze wettelijke normen toegestaan is mits, in voldoende mate, kan worden aangetoond dat het afsluiten van een hypotheek, met een hoger leenbedrag dan de wettelijke leennorm, in het belang is van de betreffende consument.

Onacceptabele situatie in de praktijk
“Al jaren signaleren wij onacceptabele situaties in de praktijk”, aldus Evert Creemers, voorzitter van de NVHP. “Het gaat dan om bijvoorbeeld huurders die al jarenlang een huur betalen van bijvoorbeeld 800 per maand maar, door de strakke interpretatie van de wettelijke leennormen, geen hypotheek mogen sluiten met een maandlast van € 500. Of senioren die willen verhuizen naar een (kleinere) woning met lagere maandlasten dan ze nu betalen. Keer op keer blijkt in de praktijk dat het strikt door aanbieders toepassen van deze wettelijke leennormen leidt tot situaties die nooit door de wetgever zijn bedoeld en ook aan de betreffende consumenten niet uit te leggen zijn.”

Eindelijk ruimte voor maatwerk
“Hypothecair Planners zijn opgeleid om maatwerk te ontwikkelen. In de afgelopen jaren hebben wij bij voortduring ervaren dat rigide wet- en regelgeving het individu ondergeschikt maakte aan collectieve normen. Door goed te kijken naar wat een hypotheek daadwerkelijk betekent voor het door de consument netto te besteden inkomen, kan enerzijds meer maatwerk worden geleverd en gelijktijdig overkreditering worden voorkomen. Dat vraagt van aanbieders én Erkend Hypothecair Planners extra inspanning, maar met de handreiking die de minister nu doet moet dit gaan lukken”, aldus voorzitter Evert Creemers.